Legal English for Business 6.0

 

Idealny kurs dla prawników obsługujących lub planujących obsługiwać spółki i klientów korporacyjnych! Po jego ukończeniu słuchacze sprawnie komunikują po angielsku przepisy z m.in. zakresu prawa zobowiązań (umowy) i stosunku dłużnik-wierzyciel, prawa nieruchomości, inwestycji budowlanych, spółek i dokumentów funkcjonujących w spółkach, obrotu papierami wartościowymi, podatków, prawa pracy i ochrony własności intelektualnej.
Kurs ukończyło wielu zadowolonych słuchaczy – sprawdź Opinie o nas!

Kursy Legal English często zbyt mocno koncentrują się na prawie anglosaskim. Znajomość specyfiki common law jest oczywiście ważna, jednak dla wielu prawników działających w Polsce i obsługujących anglojęzycznych klientów najistotniejsza jest umiejętność sprawnej komunikacji po angielsku polskiego prawa! To właśnie dla Was wzbogaciliśmy nasz dotychczasowy, flagowy kurs „Legal English dla Polskiego Prawnika”, tworząc „Legal English for Business 6.0”! Nasi słuchacze, głównie aplikanci radcowscy i adwokaccy, pracujący w dużych kancelariach we Wrocławiu, są kursem i jego praktycznością zachwyceni!

Dla kogo?

 • Dla studentów, aplikantów i radców prawnych/adwokatów, planujących obsługę lub obsługujących klientów korporacyjnych i spółki w języku angielskim;
 • Dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych oraz osób, które chciałyby poprawić swoje umiejętności w zakresie przekładu prawniczego.

Czego się nauczysz?

 • Jak mówić i pisać po angielsku o polskim prawie dla spółek i klientów korporacyjnych;
 • Jak właściwie sporządzać i tłumaczyć klientom dokumenty występujące w polskich kancelariach i spółkach – m.in. umowy, pozwy, pełnomocnictwa, uchwały, statuty, regulaminy etc.

Co zyskasz dzięki kursowi?

 • Większą pewność siebie i niezbędne kompetencje językowe z Twojego obszaru zawodowego;
 • Przewagę na konkurencyjnym rynku usług prawniczych.

Co obejmuje kurs?

Kurs trwa 2 semestry.

I semestr obejmuje naukę terminów, ćwiczenia płynności wypowiedzi i tłumaczenie dokumentów, którymi posługujemy się w kancelariach, sądach i USC z zakresu:

 • Prawo umów –  m.in. złożenie oferty, negocjacje, zawarcie umowy, elementy umowy, stosunki między dłużnikiem a wierzycielem, przepisy kodeksu cywilnego regulujące stosunek zobowiązaniowy, rodzaje umów, język umów, najważniejsze wyrażenia wystepujące w umowach anglosaskich, poprawne tłumaczenie polskich umów na język angielski,  etc.;
 • Nieruchomości i prawo budowlane – akty prawne i formy władania, ograniczone prawa rzeczowe, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, obrót nieruchomościami, w tym pośrednictwo – umowy o pośrednictwo w obrocie i o roboty budowlane;
 • Prawo podatkowe i system podatkowy w Polsce – źródła prawa, rodzaje podatków i ich charakterystyka ze szczególnym uwzględnieniem PIT, CIT i VAT, organy podatkowe i dokumenty wymagane od spółek, etc.;
 • Prawo pracy – akty prawa polskiego i UE, stosunek pracy i jego strony, rodzaje umów o pracę i inne formy zatrudnienia, wynagrodzenie, umowa o zakazie konkurencji, czas pracy, urlopy i uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.

II semestr obejmuje naukę terminów, ćwiczenia płynności wypowiedzi i tłumaczenie dokumentów, którymi posługujemy się w kancelariach, sądach, spółkach i urzędach  z zakresu:

 • Prawo własności intelektualnej – własność przemysłowa i prawa autorskie, organizacje zbiorowego zarządzania prawami;
 • Procedura cywilna – kpc, właściwość sądu i jego skład, strony postępowania, pełnomocnicy procesowi, pozew, przebieg rozprawy i wydanie orzeczenia, środki odwoławcze, postępowania odrębne, zabezpieczające i egzekucyjne;
 • Prawo spółek i dokumenty występujące w spółkach – akty prawne, typy spółek i ich rejestracja, zarządzanie nimi i likwidacja, KRS, dokumenty występujące w spółkach – umowy, sprawozdania, uchwały, statuty i regulaminy;
 • Giełda i obrót papierami wartościowymi – rodzaje papierów wartościowych, giełda i uczestnicy rynku kapitałowego,  regulatorzy rynku, wprowadzenie spółki na giełdę.

Organizacja kursu:

 • Kurs trwa 2 semestry; na każdy z nich można zapisywać się niezależnie
 • Semestr obejmuje 15 spotkań 1 raz w tygodniu po 80 min
 • Termin: październik 2017 r.- styczeń 2018 r.
 • Semestr I: czwartki 18:00-19:20
 • Semestr II: wtorki 18:00-19.20
 • Kameralna grupa max. 6-osobowa
 • Uczestnicy otrzymują praktyczne materiały

Start:  10 i 12 października 2017 r. (semestr I i II)

Cena:   799  dla aplikantów radcowskich i adwokackich oraz studentów prawa / 899  dla radców prawnych, adwokatów i pozostałych słuchaczy.  Osoby kontynuujące naukę w Lex Anglica otrzymują dodatkowe zniżki. Możliwość płatności w II ratach za każdy semestr.
Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje certyfikat.

Kurs prowadzi:  Agnieszka Ziętek, tłumacz przysięgły (TP 49/15), prawnik (Uniwersytet Wrocławski, 2001), lingwistka (University of Essex, 2008), doświadczona i ceniona przez słuchaczy lektorka legal English.

Miejsce zajęć: al. gen. J. Hallera 180/14,  osiedle „Ogrody Grabiszyńskie” we Wrocławiu

UWAGA:

Zalecana jest, ale nie bezwzględnie wymagana wcześniejsza znajomość podstaw Legal English.
Od słuchaczy wymagany jest poziom ogólnego angielskiego min. B1-B2 .

Co to znaczy? Sprawdź opis: http://pl.wikipedia.org/wiki/Poziom_bieg%C5%82o%C5%9Bci_j%C4%99zykowej

Nie jesteś pewien, na jakim poziomie jest Twój angielski? Przetestuj się: http://www.languagelevel.com/english/ lub skontaktuj się z nami – pomożemy Ci ustalić Twój poziom.

 

Top

Warning: A non-numeric value encountered in /autoinstalator/wordpress2/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 59