Header Image

Kurs dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych

KURS DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH JĘZ. ANGIELSKIEGO – Kolejna edycja ruszy w momencie uformowania się grupy min. 6 osób. 

Zapisz się już dziś: pobierz

REGULAMIN ORGANIZACJI Kursu dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych
Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych

Dla kogo?

 • Dla studentów i absolwentów filologii angielskiej;
 • Dla absolwentów innych kierunków magisterskich, biegle władających językiem angielskim, którzy chcą przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego. UWAGA! Posiadanie wyższego wykształcenia magisterskiego jest obecnie jedynym wymogiem edukacyjnym dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych;
 • Dla praktykujących tłumaczy nieprzysięgłych.

Czego się nauczysz?

 • Dowiesz się, jak skutecznie przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz jak go zdawać, by zwiększyć swoje szanse na sukces;
 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa i biznesu, niezbędną do zdania egzaminu oraz prawidłowego wykonywania tłumaczeń;
 • Nauczysz się tłumaczyć teksty prawnicze i biznesowe;
 • Poznasz formalne zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, prowadzenia repertorium, zakresu odpowiedzialności zawodowej, itd.;
 • Poznasz tajniki zawodu tłumacza przysięgłego na co dzień;
 • Nauczysz się wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione wszystkich rodzajów dokumentów – na angielski i na polski;
 • Odświeżysz i uporządkujesz wiedzę i umiejętności tłumaczenia na język polski

 Co obejmuje i jak prowadzony jest kurs?

Kurs obejmuje aż 54 godziny szkoleniowe i jest podzielony na dwie części: „Prawo i Biznes” oraz „Praktyka tłumacza przysięgłego”.

Część „Prawo i Biznes” –  15  cotygodniowych spotkań, 30 godzin szkoleniowych

Prowadząca: Agnieszka Ziętek – prawnik, tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, mgr lingwistyki stosowanej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i University of Essex w Wielkiej Brytanii, nauczyciel akademicki. Łączy wiedzę biznesową z najwyższymi kompetencjami trenerskimi. Od lat współpracuje z kancelariami prawnymi z Wrocławia i Warszawy oraz centralami międzynarodowych korporacji finansowych.

Tu zdobędziesz niezbędną do osiągnięcia sukcesu na egzaminie wiedzę z zakresu prawa i obrotu gospodarczego oraz tego, jak właściwie tłumaczyć najistotniejsze zwroty prawne i ekonomiczne. W trakcie zajęć omawiane będą – w zrozumiały i jasny sposób – następujące obszary prawa i akty prawne:

 • System prawa, struktura sądów, zawody prawnicze.
 • Prawo cywilne: źródła prawa, podmioty prawa, prawo rzeczowe, zobowiązania (umowy, czyny niedozwolone), spadki, prawo rodzinne;
 • Prawo karne;
 • Procedury: kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania karnego;
 • Prawo spółek: podmioty gospodarcze, formy prowadzenia działalności, spółki osobowe i kapitałowe, dokumenty w spółkach.

Część „Praktyka tłumacza przysięgłego” –  8 spotkań co 2 tygodnie, 24 godziny szkoleniowe

Prowadząca: Magdalena Stępniak, tłumacz przysięgły (TP 92/13), tłumacz specjalistyczny z 10-letnim doświadczeniem – specjalizujący się w tłumaczeniach w zakresie bankowości, finansów i prawa. Absolwentka m.in. filologii angielskiej, studium przekładu i studium zarządzania.

Tu zdobędziesz niezbędną na egzaminie na tłumacza przysięgłego wiedzę z zakresu wymagań, jakie stawia się przed tłumaczami przysięgłymi wykonującymi swój zawód. W trakcie zajęć omawiane będą następujące obszary:

 • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego – wprowadzenie i omówienie;
 • Etyka tłumacza przysięgłego – Kodeks tłumacza przysięgłego;
 • Stowarzyszenia tłumaczy w Polsce i na świecie;
 • Zasady przeprowadzania i oceniania egzaminu na tłumacza przysięgłego;
 • Egzamin zdany – co dalej?
 • Współpraca z sądami, policją, prokuraturą i innymi organami państwowymi;
 • Zasady prowadzenia repertorium;
 • Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy;
 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej i opodatkowania w przedmiocie tłumaczeń, w tym tłumaczeń uwierzytelnionych;
 • Obsługa klientów w zakresie tłumaczeń uwierzytelnionych – klienci indywidualni czy współpraca z biurami tłumaczeń?
 • Jakie dokumenty przyjmować do tłumaczenia i w jaki sposób?
 • Standardowe dokumenty: KRS, zaświadczenie o niekaralności, apostille, świadectwo, dyplom, itd;
 • Dokumenty niestandardowe – formularze, dokumenty wielostronicowe, wielojęzyczne, itd.
 • Błędy w tłumaczeniach uwierzytelnionych;
 • Jak to zrobić? – opisywanie elementów graficznych, pieczęci, dopisków odręcznych, zniszczeń, tłumaczenie fragmentów dokumentów, itd.;
 • Uwierzytelnianie tłumaczeń wykonanych przez inne osoby;
 • Stylistyka praktyczna języka polskiego.

Organizacja kursu:

 • Termin: kurs ruszy w momencie uformowania się grupy min. 6 uczestników
 • Grupa 8-10 osobowa

Cena:   1400  , możliwość płatności w 4 comiesięcznych ratach po 350 zł.

Cena obejmuje materiały szkoleniowe. Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje certyfikat z wyszczególnionym programem nauczania (przy frekwencji powyżej 80%).

Miejsce zajęć: al. gen. J. Hallera 180/14,  osiedle „Ogrody Grabiszyńskie” we Wrocławiu.

 

Top

Warning: A non-numeric value encountered in /autoinstalator/wordpress2/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 59